IP LDK-600 뷮 Űý LDK-600
 • ִ 뷮 뷮 Ű ý
       ִ 600ȸ Ȯ
 • Voip ȭ
      ִ 400ch Ȯ尡, IP Phone Ӱ
 • 뷮 ī ȣȯ
      IP LDK-300 600 2 6 Rack Ȯ ϰ Rack 9
      Universal Slot Ǿ νý ɼǺ ȣȯ
 • ȳ 缭
       8chm 10ð ȳ. 缭
      ִ Voice 24ch, 30ð

 •     ܺ ߽ ȭȣ ǥϴ Ȱ ȣӸ ƴ϶ پ
       Ȱ CIDȣ IP LDK-600 ִ 10,000 尡
      IPLDK-300 5,000
 • Voice Networking
      Voice Networking ̶ IP/ISDN иǾ ִ ý ϴ
      LG ȯ ϰ, ̸ ڿ
      Ҽ . ִ 72
 • ѱ ܸ SMS
       Server PC ܸ ۼ Ҽ .
 • ez Messenger
      Web پ Contenrs() ܸ â ܹ, ϴ .
 • Powerful PC Appication
       شȭŲ PC Phone, PC Attendant
 • ׸
  CPU XPC 860
  Mermory 8MB Flash ROM + 8MB SRAM + 32MB SDRAM
  54
  400ȸ
  600ȸ
  ISDN PRI 180CH
  ISDN BRI 152CH
  400ȸ
  VoIP 400CH
  Network 10M 1port (⺻)
  Է : 110/220V 60Hz, : 5, 30V
  ȭ PCM / TDM
  ũ 630(W) 411(D) 238(H)
  Ͼؾ l ǥ: l ȭ: 02-2677-6000 l 굿2 30-2 l Ϲȣ 771-11-01505
  Copyright 2005 All rights reserved